מראה: עצם מרגל הבהמה, המוקפת במעט מאוד בשר ג'לטיני ועור. מאפיינים: מרקם ג'לטיני, מתפורר בבישול, מוסיף המון ג'לטין לתבשילים. שימושים: בישול ארוך, מרק הרגל המפורסם, חמין, קדרות, תבשילי קטניות או כל דבר שרוצים להסמיך. וכמובן ברגל קרושה. מה לא לעשות: לא מתאים לצלייה קצרה או הקפצה. איך קונים: אינו מגיע כקפוא, בגלל העצם. טיפ של קצב: פרוסה אחת של רגל בכל תבשיל או מרק תסמיך אותו באופן טבעי, מה גם שתמיד יימצא מי שיאהב לאכול את זה.


35 
  • מינימום הזמנה: 1 ק"ג
  • משלוח: 

הערות לקצב:


קרא עוד